Lümanda JS

 

Lümanda Jahimeeste Selts tegutseb alates 1960.-ndatest aastatest. Jahiseltsi hooldusalaks on 10930 ha suurune Lümanda Jahipiirkond Saaremaal (vt. kaarti), kus reguleerib ulukite arvukust 50 seltsi liiget.

 

Eesmärgid :

   
1. Ulukihoole ja arvukuse reguleerimine;
2. Jahindusalaste ürituste korraldamine;
3. Jahiturism


Tegevusvaldkonnad
:

  
1. jahipidamine;
2. ulukihoole;
3. jahilaskmine;
4. jahitrofeede vääristamine;